В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Часовник

11:00 12:00

Предаването в момента

Часовник

11:00 12:00


Международна конференция – отчет

Публикувано от на 05/01/2022

Включеността на хората с увреждания в живота на обществото - "широкият живот" на обществото - този, който всички хора без увреждания разбират като "нормален живот"...

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“. Това предаване е създадено с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Равностойно партньорство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани“ България.

Над филма работиха Анелия Велинова и Владислав Кацарски.


Опции на читателя

Остави съобщение

Вашият имейл няма да бъде публикуван или споделян с трети страни.Задължителните полета са маркирани с *