В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00


Международна конференция

Включеността на хората с увреждания в живота на обществото – „широкият живот“ на обществото – този, който всички хора без увреждания разбират като „нормален живот“… „Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел […]