В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00


Включеност и увреждания

Включеността на хората с увреждания в живота на обществото – „широкият живот“ на обществото – този, който всички хора без увреждания разбират като „нормален живот“… „Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел […]

Международни стандарти, нормативна уредба, методи на изследване. Важни сфери в България за прилагане на политиката на включеност. Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира […]