В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00


Равностойно партньорство

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за […]

Мариана Харизанова за живота с вродено генетично заболяване. „Хората с увреждания получават зависимост (емоционална и физическа) от близките и роднините си и много от тях не могат да се мобилизират и сами да водят битките в живота си…“ М.Х. „Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена […]

Това предаване е създадено с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Равностойно партньорство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на […]

Детайли около живота на незрящата жена. Имат ли нужда от организация или движение незрящите жени?! Как отглеждат децата си и къде могат да споделят опит за специфични умения… Да повиеш новородено и да го гушнеш! … Как си играе едно сляпо дете? „Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 […]

Спортният редактор на радио Брайл ФМ – Иван Иванов, но този път зад микрофона като събеседник на водещия Владислав Кацарски. „Животът не е кино и ако някои хора са гледали, че слепите могат да скачат с парашут, да карат самолет, да управляват лек автомобил… всичко това е в зоната на атракцията.“ / В. Кацарски / […]

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за […]