В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Спорт бокс

16:00 17:00

Предаването в момента

Спорт бокс

16:00 17:00


Равностойно партньорство

Тема: Проучването на индекса „включеност“ на ХУ в обществото чрез анкетата на Алфа Рисърч в партньорство със СУ „Климент Охридски“, Центъра за независим живот и Фондация „Равностойно партньорство“, която администрира Българско социално БРАЙЛ ФМ радио. Това предаване е създадено с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. […]

Разговор на Владислав Кацарски с Недялко Димов и Димитър Димитров за достъпността в града. Проблемите на мобилността за хората с увреждане – жизнено важни за тях и реализацията им. Какво се прави в тази насока от институциите и колко ефективни са мерките и съоръженията, които вече са изградени.

Няма основания да се предаваш! Дори след трагичен инцидент, нищо не е съвсем изгубено. Иван Станкулов: „Пожелавам на всеки в неравностойно положение такова семейство като моето“. Една история от живота…