В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Приемната

17:00 20:00

Предаването в момента

Приемната

17:00 20:00


Равностойно партньорство: Театър на съпричастността

Публикувано от на 05/01/2022

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“. Това предаване е създадено с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Равностойно партньорство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Ивелин Пъшев („Стенд Арт“ ) , Йоланда Димова ( Куклен театър ), Ваня Георгиева (автор на постановката „Гара Любов“) разказват за театъра за незрящи, финансиран от НФК по програма „Социално ангажирани изкуства“. Сдружение „Стенд Арт“ е създадено от група ентусиасти в град Русе. Проектите им са в областта на културата, изкуството, гражданското общество и образованието.

Над филма работиха Анелия Велинова и Владислав Кацарски.


Опции на читателя

Остави съобщение

Вашият имейл няма да бъде публикуван или споделян с трети страни.Задължителните полета са маркирани с *