В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00


Ивелин Пъшев

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин […]

Ивелин Пъшев („Стенд Арт“ , Йоланда Димова ( Куклен театър ), Ваня Георгиева (автор на постановката „Гара Любов“) разказват за театъра за незрящи, финансиран от НФК по програма „Социално ангажирани изкуства“. Сдружение „Стенд Арт“ е създадено от група ентусиасти в град Русе. Проектите им са в областта на културата, изкуството, гражданското общество и образованието. „Гара […]