В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Часовник

01:00 07:00

Предаването в момента

Часовник

01:00 07:00


Боряна Димитрова от Алфа Рисърч

Публикувано от на 15/03/2021

Тема: Проучването на индекса „включеност“ на ХУ в обществото чрез анкетата на Алфа Рисърч в партньорство със СУ „Климент Охридски“, Центъра за независим живот и Фондация „Равностойно партньорство“, която администрира Българско социално БРАЙЛ ФМ радио.

Това предаване е създадено с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Равностойно партньорство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Опции на читателя

Остави съобщение

Вашият имейл няма да бъде публикуван или споделян с трети страни.Задължителните полета са маркирани с *