В момента върви

Title

Artist


Андриян Асенов: „Всеки човек е роден от човек, за да твори добро!“

Публикувано от на 04/06/2021

Андриян Асенов България  търси  талант
Андриян Асенов

Това предаване е създадено с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Равностойно партньорство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България… За всичко, което ни кара да останем човеци, въпреки зависимостите и проблемите на ежедневието. Актьор, музикант, шоумен… и още!


Опции на читателя

Остави съобщение

Вашият имейл няма да бъде публикуван или споделян с трети страни.Задължителните полета са маркирани с *