В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Предаването в момента


Отново за Кооперация на слепите

Публикувано от на 17/02/2022

За мъртвите, както и за живите - само истината.

(De mortuis sicut de vivis nil nisi verum)

Имаме ситуация, която се предвиждаше на 77-то Извънредно събрание, че и то ще бъде обжалвано.

Хюсеин Исмаил
Хюсеин Исмаил (по телефона )

Само че тук обстоятелствата са малко по – различни и затова Ви предлагаме един разговор с човека, който е подал жалба, заедно с Павлин Ангелов – Хюсеин Исмаил.

От отговорите на всички въпроси, които зададохме, ще ви стане ясна неговата позиция. Колко изчерпателно и колко прозрачно го стори той, преценете вие. 

Във втората част на предаването ще разговоряме и с адв. Маньо Алексиев, ще чуем и неговата гледна точка. Радио БРАЙЛ ФМ дава възможност за равнопоставеност на хората, които изразяват двете страни на спора.

Владислав Кацарски: Популярно стана да си говорим за Кооперация на слепите и поводът за тази среща е последното обжалване на 77-то извънредно събрание. По наша информация жалбата е подадена от теб. Подаваш я без да си присъствал на събранието! Това контрастира с факта, че не връчи такава на 76-тото събрание, а тогава беше там.

Защо се случва това и какви са твоите съображения? Истина ли е, че жалбата е твоя?

Хюсеин Исмаил: Истина е! Първо, на 76-тото извънредно общо събрание също се присъединих към жалбата, макар да не е в самото начало, сам написах текста и го внесох в съда в рамките на 14-дневния срок, защото не бях съгласен с начина, по който бе свикано и с всичките неща, случили се с това събрание. Седмица, преди да се проведе 77-то събрание се оказа, че съм с положителен тест за Ковид и бях в карантина, въпреки че имах желание да присъствам. Информирах се за събранието, прослушах запис на хора, които са били там. С Павлин Ангелов също се чухме и той беше решил да обжалва законността на събранието и на решенията, взети там. Казах, че не искам да се крия зад жалби на други хора и също ще се включа в обжалването, като този път възложихме съставянето ѝ на адвокат. Лично не съм писал текста, за разлика от предния път. Преди жалбата да бъде внесена в съда, търговският регистър (поради 7-8 основания) отказа вписването на промените на ръководството на кооперацията, т.е. решенията, които събранието взе за ново ръководство – Управителен съвет, Контролен съвет, председател. Така че, независимо дали е имало жалби от член-кооператори  или не, ръководството, избрано по този начин, няма как да се впише в търговския регистър.

Владислав Кацарски: Защо, когато беше в УС и изключиха Павел Чимишанов и Хари Хараламбов, не оспорва това събрание, виждайки, че не е правилно да се постъпва така с тях? Защо не оспорва изгонването на БРАЙЛ ФМ през 2019 година, когато явно се видя, че Красимира Иванова манипулира събранието, цитирам дословно: ”Фондация Равностойно партньорство” до ден днешен не се е пререгистрирала”, при положение, че срокът беше до края на 2021 година, а подаде жалба сега – контрастът е много силен? Представител си на националния омбудсман и трябва да защитаваш гражданите на Република България и техните права. Надявам се да не приемеш въпросите за тенденциозни, както ни обвини Асен Стоянов.

Хюсеин Исмаил: Изразявал съм неведнъж моето отношение към изключване на хора от кооперацията, включително и в заседанията на УС, където се взеха тези решения. Знам, че Хари и Павел са оспорвали тези решения, нали?

Владислав Кацарски: Да. И съдът ги възстанови.

Хюсеин Исмаил: Какво очакваш да кажа – да се оправдая, защо не съм оспорвал решенията на УС и на Общото събрание?

Владислав Кацарски: Нека обърна въпроса по друг начин – изглежда тенденциозна жалбата ти на 76-тото и 77-то събрание. Видимо в момента в кооперацията има очертани два лагера и с тези си действия подкрепяш едната от страните.

Хюсеин Исмаил: Не е вярно. През септември се явих на избора за председател и резултата го знаем всички. Бончо беше избран и от този момент нататък всеки разумен човек може да прецени, какво е добре да се случи с тази голяма организация, в която толкова много хора членуват. Всички вълнения, породени после, не са в интерес нито на организацията като цяло, нито на отделните хора, защото те понасят някакво разделение и враждуващи лагери. Това в интерес ли е на организацията?!

Владислав Кацарски: Една част от УС и от Общото събрание твърдят, че съществува несправедливост с т.нар. „пълномощни”.

Хюсеин Исмаил: Тази несправедливост можеше, но не беше решена от стандартната комисия. Можеше да бъде решена по най-елементарния начин, като хората дали пълномощни да бъдат прозвънени и да се чуе, дали те са ги предоставили, или някой ги е подписал от тяхно име. Ако е второто, това е документно престъпление, което е наказуемо по нашето законодателство. Ако човекът действително е дал пълномощно, то е само една форма. Същината на отношенията между упълномощаващия и упълномощения са това, което трябва да ни интересува. Тогава мандатната комисия не пожела да предприеме каквото и да е действие, а само се позова на формалната според тяхнекоретност на тези пълномощни.

Владислав Кацарски: Това не дава ли повод събранието да бъде оспорвано – този начин на представяне на пълномощни и действията на мандатната комисия?

Хюсеин Исмаил: Събранието на 11 септември е оспорвано от някои и заради тези документи, за формата на пълномощното.

Владислав Кацарски: Но не и от теб и хората, които се поставиха в противната страна на другото крило.

Хюсеин Исмаил: За мен това не е проблем. Общността на слепите хора иска да си наложи една абсолютно неприемлива практика. Навсякъде, където и да се подписваме, изискват двама свидетели, включително и в нашето събрание, но там се познаваме и можеш да звъннеш на човека, предоставил пълномощно и да го попиташ: „Дал ли си пълномощно или не?” 

Анелия Велинова: Говориш като юрист и точно от тази твоя позиция те питам, няма ли конфликт на интереси, когато си държавен служител и член на едно НПО?

Хюсеин Исмаил: С това няма проблем. Проблем би имало, ако  там, където работя, постъпи  жалба срещу кооперацията. Тъй като съм в управлението, ако тази жалба е разпределена към мен, може да има основания за конфликти.

Владислав Кацарски: Не е ли имало такива жалби?

Хюсеин Исмаил: Не. Ако е имало такива жалби, други хора биха ги поели, има достатъчно експерти в различните отдели. 

Искам отново да напомня – тази отмяна на търговския регистър да впише новото ръководство, няма нищо общо с жалбата, която е подадена по-късно. Жалбата, която сме подали с Павлин Ангелов, няма отношение към този отказ.

ВТОРА  ЧАСТ

Владислав Кацарски: Благодаря на Маньо Алексиев, че реагира мълнеоносно и дойде при нас. Чухте какво каза Хюсеин Исмаил – неговата жалба няма пряко отношение към спирането на вписването ви в търговския регистър.

Маньо Алексиев: Чух внимателно интервюто с Хюсеин Исмаил и ще кажа, че с етиката, с добрия тон и с криворазбрания морал трябва да спра и да спомена, че това момченце от с. Малинка, завърши Юридическия факултет, а по онова време беше изключително трудно юрист да си намери работа в София, още повече незрящ, но той успя. Тогава Асен Стоянов го доведе, представи го в средите на Съюза на слепите и незнайно защо той беше един от неговите любимци. Назначи го за юрист-консулт в предприятие на слепите (ПП ”Успех”) в София. Оттогава до днес Хюсеин Исмаил за мен си остана едно мрънкащо момченце, което никога и за нищо не казва коректно и конкретно, какво мисли. С мен той разговаря два дни преди смъртта на г-н Кърлин, като ми каза, че УС не знае как и какви действия да приеме от сега нататък, кооперацията била в ступор, без председател, но мислят как да отдадат почит към тленните останки на Кърлин. Участвах в организирането на поклонението. До близките на Кърлин бяха Хюсеин Исмаил и Бончо Бонев. Попитах Хюсеин Исмаил дали се е кандидатирал за председател и как ще изведем кооперацията от ступора, отвърна, че за себе си още не е решил.

Той е един от хората, който гласува в УС, че събранията, насрочени и като извънредни, са незаконни. Решил е това заедно с целия УС и Бончо Бонев.

Владислав Кацарски: Какво означава незаконни и има ли в устава клауза да се провежда събрание в особена ситуация, в случая смъртта на председателя на кооперацията?

Маньо Алексиев: Събрания могат да се провеждат по всяко време, стига да се спазва 14-дневния срок за уведомяване. Висшият ръководен орган, общото събрание по призумция и предписано по закона правило постановява, че може и ние правим необходимото, но Хюсеин Исмаил казва „не можете, не искам”. Видя, че на 11 септември получи 11 гласа, шест човека бяха застанали зад него. На следващото извънредно събрание имаше обаждания и протекции на определени хора, за да му осигурим работа, защото сега ДПС са в по-слаби позиции и подкрепата им не е осезаема. Той не е заместник на омбудсмана, някакъв началник-отдел е, но и от това поприще ще излезе. Кадър е на ДПС, но не е член на партията. Вие го попитахте, законно ли е обжалването, което направиха с Павлин Ангелов, като пуснаха жалбата няколко дена преди да изтече 14-дневния срок пред прага на провеждането на събранието. Чухме отговора, който провокира още въпроси…

За лабиринта на законодателството и загубените в него, за смутената чест и морал на хората в ръководния орган на кооперацията, за техните спорове, които едва ли скоро ще родят истината,ще чуете повече в ексклузивното интервю във файла ТУК.

Водещи: Владислав Кацарски и Анелия Велинова

Представители на двете крила, относно легитимността на
77-то Извънредно събрание на НПКСБ и неговите решения.

Опции на читателя

Остави съобщение

Вашият имейл няма да бъде публикуван или споделян с трети страни.Задължителните полета са маркирани с *