За Нас

Радио Брайл FM (First Mediator)

За Нас

Българско социално БРАЙЛ FM (Първи медиатор) радио е Национален проект на Фондация за информационен обмен и обслужване на слепи и инвалиди „Равностойно партньорство” - София.

Идеята "радио" на двамата създатели са още от 2000 г., но Владислав Кацарски и Анелия Велинова я реализират през 2014 г. Те са журналисти в различни медии във времето.

БРАЙЛ FM (First Mediator) радио започва излъчвания на 28.11.2014 г. в скромен състав: Владислав, Анелия, Димитър Захариев, Ивелин Богомилов и Хари Хараламбов впоследствие.    

Това е единственото социално радио в страната и от малкото радиостанции в чужбина. В него се обучават и са на трудови договори десет специалисти с дефицит и шест доброволци.

БРАЙЛ FM се специализира в две направления: социална политика и култура.

Радиото е още една възможност за социализация на хората със затруднения, но със способности и с желание да се развиват като професионалисти. 

Информираността ни прави съпричастни към малко познатия мир на различния с акцент върху неговите ценност и полезност.

БРАЙЛ FM (First Mediator)) подкрепя българската култура във всичките й форми.

Програмата се излъчва в интернет среда 24 часа седем дни. 

Радиото прави достъпна информацията, до която хората с физически проблеми достигат трудно.

Мисията на радио БРАЙЛ FM (First Mediator) е да обогати социалната култура на българските граждани и да показва постиженията на българската култура.

БРАЙЛ ФМ създаде „Златен фонд“, в който записва произведения на българските автори от различни литературни жанрове с техните гласове. Български музиканти представят новата си музика в радиото. Театърът е интересен за екипа. Художници, фотографи, издатели, лекари, научни работници с техните открития - всички са в обсега на журналисти - а оттам и слушателита - на медията.

При желание можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта или на мейла на радиото braillefm@abv.bg.

Може да ни слушате на  http://braillefm.com/http://79.98.108.170:8181/live.m3u, да ни намерите във Fb на  https://www.facebook.com/BrailleRadio/,  да откриете YouTube-канала на адрес: https://www.youtube.com/channel/UCQoTSCc0JtBK239m6WyK06Q, или да качите приложението за мобилни телефони.


Владислав Кацарски, генерален директор

Анелия Велинова, Изпълнителен директор