Литературен Салон

Водещ/и: Няма

Радио театър от миналото.