Литературен салон (повторение от предишната вечер)

Водещ/и: Няма

Радио театър от миналото.