Приемната от 24.09.2018 с Капка Панайотова, на телефона Минчо Коралски.mp3