Приемната от 12.11.2018 с Михаил Христов (депутат) и Ваня Григорова („Подкрепа“).mp4