В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Приемната

17:00 20:00

Предаването в момента

Приемната

17:00 20:00


ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕМОНИ В БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Георги Папакочев, Ангел Сотиров 27/09/2021

1.Разговор на журналиста Христо Петров с Георги Папакочев… „Дали „онези“ са още тук и кои са „онези“? Докъде е страхът и докъде е камуфлажът?…“ ( Владислав Кацарски )

2.Вълшебната градина на Ангел Сотиров