Новата учебна 2020 - 2021 година

Featured image

                                 

      НОВАТА  УЧЕБНА ГОДИНА – 2020  В  УСЛОВИЯТА НА  

                                   КОРОНАВИРУС, Георги Драмбозов

Българинът е човешко същество, което е устроено така, че никога и при никакви обстоятелства, до края на съзнателния си живот, да помни своята първа учителка и своя първи учебен ден. Това огромно българско ученолюбие, ярко изразявано още през Възраждането, се предава от поколение на поколение, то си пролича и днес, в условията на този бич за човечеството, наречен КОВИД – 19. Още не беше завършила учебната 2019 – 2020 год.и ние вече се питахме – при какви условия и правила ще започне Новата учебна 2020 – 2021 год.? Слава Богу ще бъде присъствена!   Имам четири внучета в такава начална училищна възраст, в която те /внучка – втори клас, двама внуци – седми клас и един осмокласник/ за мен се представиха блестящо по време на обучението вкъщи с компютъра. И в четирите случая, обаче, ги наблюдавах как неистово им липсва контакта с класната стая, с училищния двор, със съучениците, учителите и приятелите. Да не говорим, че и ние, възрастните, в много случаи изпитахме неволите на това доброволно усамотяване у дома, на работа в домашни условия и т.н. Сяга се питаме .- каква ще е платформата на обучение през 2020 – 21 гъдина? Вярно ли е това, че дори само при един случай на заразен ученик целият клас ще премине на дистанционно обучение? А вярно ли е и това, което моята дъщеря – доцент по древни езици и култури, която преподава на студенти, твърди, че с децата и студентите проблеми няма, що се отнася до онлайн обучението / електронните програми и интернет пространството/ - те са на ти с тях. Ние, казва тя, преподавателите и учителите по места,трябва още много и непрекъснато да се учим и усъвършенстваме.                                        Мисля, че Министерството на образованието, училищните ръководства и самите учители по места изпалзваха рационално това време от м. март до м. септември т.г. – оптимизираха се платформите за дистанционно обучение, добавиха се нови елементи и функционалности, приложи се даже смартфон в процеса на обучение. През това време се обърнахме и към Е С за помощ – въведе се по-новата и оптимална, т.е. с по-голям капацитет, програма Амазон Уеб Сървиз. В пикови моменти тя може да се ползва от над 150 000 потребители, а в България регистрира вече над 1 милион потребители – учители, родители и ученици. Именно с тази програма у нас директорите и учителите направиха стотици виртуални родителски срещи, преподаваха он лайн на децата, извършваха оценки и контрол на знанията… Когато говорим за хубавото и качественото, не бива да забравяме и това, че учебната 2020 – 21 година започва не само във ВУЗ-овете и училищата, а и в над 3600 народни читалища в градове и села – там пък са обхванати над милион и половина деца, младежи, че и възрастни в многобройните школи по изкуствата: рисуване, пеене, чуждоезично обучение, компютърни умения, театър, народни танци, балет и т.н. От изключително значение са качествата, готовността за иновации в учебно-преподавателската дейност на самите ректори, директори, преподаватели и учители или художествени ръководители и в   образованието, и в културата. И аз, като повечето българи, си спомням с умиление за моите учители от началното и средото образование, за преподавателите в университета. Повечето от тях са оставили у мен не само чувството за признателност към самите тях като Човеци и Учители, а и трайната любов и познание в това, на което конкретно са ме учили.

Естествено, спомням си и не лоши, а просто хумористични случаи. Например, на една родителска среща класната ръководителка на моя син /беше през осемдесетте години на миналия век/ беше стоила децата прави до стените, а ние, родителите, седяхме на техните чинове. Слушахме нейния отчет – оплакване от недисциплинираността на нашите синове и дъщери – по ред на номерата.По едно време не издържах, станах и казах: „Другарко, всичко е ясно, но аз, от името на всички родители, обещавам да се поправим!...” Естествено, избухна смях и това „конско” на тогавашната другарка приключи. Но моето чувство, че за да си истински Учител, трябва да си, преди всичко истински Човек и да обичаш децата. Това чувство продължава и днес… Нека да отидем, макар и виртуално, на първия учебен ден на нашите дечица, изпълнени с повече надежда и любов към тях. Ние само можем, заедно с учителите, да ги научим на повече знания и повече доблест в този живот. А и самите ние имаме какво да научим от тях. Обучението и възпитанието за мен са процес двупосочен!                                                                                   

Честит първи учебен ден, скъпи учители, скъпи деца и родители на България!                                                            

                     БРАЙЛ FM (First Mediator)