Награда „Златен ритон“ и грамота за цялостно творчество получи Владислав Кацарски


На 25.06.2018 г. Владислав Кацарски получи наградата „Златен ритон“ и грамота за цялостно творчество от фондация „Съкровищата на Панагирик“.