В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Читалнята

10:00 12:00

Предаването в момента

Читалнята

10:00 12:00


Хари Хараламбов / Юристконсулт

Хари Савов Хараламбов завършва средно образование в Средно училище за ученици с нарушено зрение във Варна, след което магистратура по „Право“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2002 г. Работил е в Столична община, направление „Здравеопазване и интеграция на хора с увреждания“, в Комисията за защита от дискриминация – Специализирана администрация. Извършва обществена дейност в сферата на защита на правата на хората с увреждания и други уязвими групи. Бил е член на различни ръководни органи на ССБ, учредител е и е част от ръководствата на други НПО за хора с увреждания. Водещ на предавания с правозащитна насоченост в радио НЕТ и в социалното радио БРАЙЛ ФМ.