В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Предаването в момента


Георги Драмбозов / Литературен сътрудник

Роден е в гр. Свищов. Инженер, който специализира „Педагогика на професионалното образование” в Петербург, Русия. Работил е в родния си град като инженер-конструктор, директор на Професионална гимназия по промишлено строителство, заместник кмет на община Свищов /три мандата/ и председател на Първото българско читалище до 1989г. От 1990 година живее и работи в столицата. Основател и директор е на фирмата на обществена организация към Съюза на народните читалища, а впоследствие е главен секретар на Съюза. Член е на СБП и СБЖ. Работил е като редактор в списание „Читалище”, редактор на издателство „Христо Ботев”, отговорен редактор на издателство „Български писател”, председател на Творческия фонд на СБП, завеждащ КМР в читалище „Св. Св. Кирил и Методий”1924. От началото на 2019г. е литературен сътрудник в радио БРАЙЛ ФМ. Автор е на 21 книги с лирика, на сценарии за художествено-документални филми и театрални постановки. Превеждан е и превежда от няколко чужди езика, носител е на много литературни награди у нас и в чужбина.