Изгонването на Анелия Велинова, изпълнителен директор на Българско социално интернет радио БРАЙЛ FM от Общото събрание на Национална кооперация на слепите в България