Руми Рафет

Руми Рафет

Роден в Хасково. Завърши средното си образование в СОУ "Св. Паисий Хиландски" в родния си град. През 2013 г. кандидатства и е приет във Факултета по журналистика и масови комуникации към Софийския университет - специалност „Журналистика“. Завършете през 2017 г., а в момента представете в магистърската програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика, XVI-XXI №.“ Към Исторически факултет на СУ. 
С радио се занимава от 2009 г. До началото на 2015 г. обслужвайте вашето онлайн радио. По време на следването във Факултета по журналистика е част от екипа на студентското радио "Реакция". Първо, като водещ на "Петролно студио" Реакция ", и след" Медийния час " 
В края на 2015 г. с някое колеги от ФЖМК създаден сайт cvetogled.com,
В Braille FM съм от края на септември 2017 г .. Тук реализирам най-добрите идеи - предаване, предаване на латино музика.