Кристиян Григоров

Кристиян Григоров

О Б Р А З О В А Н И Е

МАГИСТЪР, ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЕЛ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Софийски университет "Св. Климент Охридски

От 2012 г. към момента: Член на управителния съвет за фондация „Сила за

живот ”, Велико Търново;

От 2009 г. до 2013 г. г .: Стипендиант за фондация "Комунитас", предлагаща

ученици с интерес към науката;

2009 до момента: Сътрудник на много печатни и електронни медии.

Автор на статии, водещ на радиопредавания. Област на интерес:

Фолклористика и етнография, общо езикови познания и литературознание,

културен мениджмънт, социално предприемачество, журналистика,

музикални изкуства, педагогика, включително специална педагогика,

човешки ресурси; Член в десетки български и международни неправилни

организации за и за хора с необикновеност;

Почетен гражданин на град Етрополе и град Правец;

Лауреат на над 20 музикални фестивала;

От 2013 г. до момента: Съорганизатор на Международен фестивал на

хора с чувствителност "Равен шанс за всеки талант", проверян в Община

Поморие;

 Автор на книги "Моят живот" и. "Хог и надеждна банда" -

приключенски роман за юноши, 2010 г. От 2013 г;

Член на Съюза на независими български писатели

Бетиг 91 | 2016 - 2017

УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА

ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съобщение за труда и социалната политика | 2015 - момент.