Ивелин Богомилов

Ивелин Богомилов

Единият от слепите актьори в трупата Театър на съучениците. Сега работи в частния IT сектор.