Хари Хараламбов

Хари Хараламбов

Роден е в гр. Сливен.

Завършва средното си образование в СУ за ученици с външно виждане във Варна,

след което магистратура по Право в СУ "Св. Кл. Охридски" през 2002 г. Работа в    
Столична община, направление "Здравеопазване и интеграция на хора с хора",   
в комисия за защита от дискриминация - Специализирана    
администрация. Обществено действие в сферата на защитата на правата на    
хората с хора и други групи. Бил е член на различни ръководни органи на SSB и част от ръководството на други НПО за ХУ.  
Водещ на предавания с правозащитна насоченост в радио НЕТ.  
В Брайл ФМ е почти от създаването му.