Георги Драмбозов

Георги Драмбозов

ГЕОРГИ ДРАМБОЗОВ е роден на 26 декември 1945 година в гр.Свищов. Завършва Електротехника /1964г./ и Висшия технически университет „Ангел Кънчев” /1970г./ в гр. Русе. През 1977 - 78 г. специализира „Педагогика на професионалното образование” в Петербург, Русия. Работа в родния си град като инженер-конструктор, директор по Професионална гимназия по промишлено строителство, зам.-кмет на община Свищов / три мандата / и председател на Първото българско читалище до 1989г. От 1990 година живее и работи в столицата. Основател и директор на фирмата на обществена организация за Съюза на народните читатели, а подписването е главен секретар на Съюза. Член е на СБП и СБЖ. Работете като редактор в изданието „Читалище”, редактор на изданието „Христо Ботев”, отг. редактор на издание „Български писател”, председател на Творческия фонд на СБП, зав. КМР в читалище „Св.Св.Кирил и Методий” 1924г. 

 Автор е на 21 книги с лирика, на сценарии за художествено-документални филми и театрални постановки. Препоръчайте го и преведете от чужди езици, носител е на много литературни награди в нас и в чубина.

От началото на 2019г. е литературен сътрудник в радио БРАЙЛ ФМ.