Филип Горанов

Филип Горанов

Роден е през 1963 г. в с. Краводер, Северозападна България.

От 1970 до 1972 година учи в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий “в родното му село. От 1972 до 1982 г. учител в училище за слепи и слабовиждащи „Николай Островски“ в гр. София. През 1984 г. завърши полувизия медицински институт „Йорданка Филаретова“, сега висше училище. Седемнадесет години работа като масажист. От 1984 г. до 2001 г. работи в производственото предприятие „Успех“ - София.              От м. октомври 2017 г. работи в радио БРАЙЛ FM.