Цветан Спасов

Цветан Спасов

През 1979г. завършва геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Преди да излезете, работите в училищните учебни заведения и програмите в ССБ. Когато се запознаете с губи от прегледа, работите като учител и възпитайте в училище за деца със затворено с гледка „Луи Брайл“ - София, в ПП „Успех“ - София, във фондация „Достоен живот“, ръководена от Таня Йовева и като производител в гр. Самоков.

Започва да излъчва астрология през 2003г. към астроцентър „Урания“ с ръководител Антоанета Георгиева. През 2015г. също диплома за астролог-изследовател, издадена от Московската астрологична академия. Имате завършени курсове по астропсихология, ръководени от Ралица Сърцанова.