Анелия Велинова

Анелия Велинова

Образование: висше, две магистратури, научна работа в чужбина на философия на езика, курс по английски език на БАН

Сътрудник в Младежка редакция на БНР, автор и водещ в радио НЕТ, в БНР Бинар.

Експерт във външно-търговски компании ИНТЕРБИЗНЕС, ЛАМЕКС, ПРОБИЗНЕС, експерт в рекламна агенция ТОЛА - София. 

Редактор за всички книги на Владислав Кацарски (политическа поезия, любовна лирика, пиеси и проза); в разделение с Владислав Кацарски редакция книги на млади автори

1998 г. - създател на Фондация за информационен обмен и обслужване на слепи и нвалиди "Равностойно разделение"; работи в проект на Българска асоциация по психолози и психотерапевтици за скрепяване на междуведомствените връзки и промяна в обществото на нагласите, финансиране от Демократична мрежа (САЩ)

2002 г. - редактор на поетичната книга „Музика за самотници” (Вл. Кацарски), отличена с награда на Министерството на културата в Р България и премирана с издание

2002 - 2005 г. правилно частно занимание за ученици с езици, математика и природни науки

2004 г. - редактор, журналист и оформител на поетичната книга „Чудесница” (любовна лирика) на Владислав Кацарски

2004 - 2005 г. - автор и водещ на предаването „ЛИНИЯ” по радио НЕТ в рубриката „Всички хора са различни”

2005 - 2007 г. - преподавател на български език в чуждестранно частно училище за деца -билингви в София

От 2007 г. досега - преводач, преподавател на български език на чужденци

2007/2008 г. и 2013/2014 г. - лектор за подробен авторски курс по стаирология

2008 г. вода рубрика във-к „СИТИ маркет”

2011 г. - единен от създателите и мениджър на частна театрална трупа със слепи актьори ТЕАТЪР НА СЪЮЧЕНИЦИТЕ, преименуван на театрална трупа „ХАНСИОНЪТ”

2011 - 2014 г. - режисьор на пиесата „От игла до конец“, който се играе на софийски сценарий три сезона (2011-2012; 2012-2013; 2013-2014)

2013 г. - редактор на книгата „Дворцови работи” (пиеси на Вл. Кацарски)

Има публикации във вестници и записани: сп. „Български тютюн”, „Преглед”, „Кеш”, „Пари”, „Капитал”, „Тишина”, „СИТИ маркет”, сп. "Зари".

От м. март 2012 г. и през 2013 г. Фондация ФРП спонсорира Национален конкурс за млади художници съвместно с Министерството на културата в руски културно-информационен център

От м. ноември 2014 г. - единен от създателите и Изпълнителният директор на българското социално BRAILLE FM (най-медиатор) радио

2016 - 2018 г. автор и водещ съвместно с Владислав Кацарски на предаването „На върха на пръстите” в БНР Бинар

2019 г. - Председател на Фондация „Равностойно партньорство“