Контакт

Ако искате да се свържете с нас, можете да го направите по следните начини:

Пишете ни на E-Mail адрес: braillefm@abv.bg

Обадете се на редакционния телефон на радиото: 0888 434 733
Владислав Кацарски , Генерален директор
Анелия Велинова , Изпълнителен директор