Черната овца – фондация „Хоризонти“ на 20 години 25.09.2015