Черната овца с Александър Велков и Хари Хараламбов 23.01.2015