Черната овца с Хари Хараламбов и Николай Тодоров 03.04.2015