Публикувано на 19.09.2018

Анелия Велинова

Интервю с Вера Иванова     17.09.18 г. „Приемната Интервю с д-р Иван Янев    17.09.18 г. „Приемната“ Коментар на Хари Хараламбов „Приемната“ от 17.09.18 г.