В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Предаването в момента


Загърбената земя

„В „Загърбената земя”  Владислав Кацарски не е изменил на себе си – истински български истории, наситени с драматизъм и романтика, написани с думи, взети и от съвременния напрегнат живот, и от дълбоките пластове на народния език. Книгата е сериозен, и заедно с това – успешен – опит да  се очертаят ярки образи, да се изразят деликатни взаимоотношения във вечния български ден, който съчетава минало и настояще. Подкрепящ по своему Доброто и в най-трудната ситуация, защитаващ истинските чувства в един настръхнал свят, припомнящ ни редица действителни народни добродетели.“ – поетът Г. Константинов

„В необикновените житейски истории са закодирани извечни морални категории и ценности. Точно тях писателят е взел на прицел и ги е пресъздал художествено убедително с пастелна мекота и прокрадваща се мистика, които изпълват съдържанието на случките и събитията, а те (волю-неволю) се вплитат в живота на героите и ги променят съдбовно.“ – акад. Благовеста Касабова

Представяме ви книгата „Загърбената земя“. Приятно слушане!

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

ПРЕПОРЪКА

                                  за книгата на Владислав Кацарски „Загърбената земя“

Владислав Кацарски е между най-добрите съвременни разказвачи у нас. Романът му „Коридорът“, който бе издаден преди две години предизвика изключителен интерес у четящата публика, у литературната критика и у писателската гилдия. Владислав Кацарски не е от шумно рекламираните автори, тъй като е прекалено скромен, а и като незрящ е и по-притеснителен.

Новата книга, която Владислав Кацарски предлага за финансова помощ от Министерството на културата, съдържа седем новели. Като художествен стил, идея и послание те са по-различни от познатата ни традиционна стилистика. Във фабулата – житието и битието на героите му във всичките новели:  Старецът от „Синева“,  Невена и Художникът от „Пламъци“, младите от „Великден“, главната героиня от „Момче от цветя“, Стойне от „Кучета“, Ивана и синът й от „Загърбената земя, Хусара от „Проклятието“ са умъчници, с драматични съдби, люде от близкото ни минало, оставило тежки отпечатъци, но в основата на които са нрави и обичаи, типични най-вече за селските жители.

В необикновените житейски истории са закодирани извечни морални категории и ценности. Точно тях писателят е взел на прицел и ги е пресъздал художествено убедително с пастелна мекота и прокрадваща се мистика, които изпълват съдържанието на случките и събитията, а те (волю-неволю) се вплитат в живота на героите и ги променят съдбовно.

Фабулната постройка на новелите се разгръща в две взаимопроникващи се линии: емоционално-носталгична и легендарно-мистична. Подобна е и душевността на героите на автора; въпреки това те са реални, физиономични и в по-голямата си част – пазители на националното, на традицията; постъпките им са примесени с  мистични вярвания, обичаи и мислене, типични за нашата народопсихология.

Владислав Кацарски умее да разказва увлекателно и да държи читателското внимание, защото повествованието му е изпълнено с напрежение и очакване, с дълбоки подтекстови послания, вплетени в реалността и стремленията на действащите лица.

„Загърбената земя“ е свързана идейно-художествено колкото с близкото минало, толкова и с настоящето. Мисля, че тази необикновена като художествен стил книга притежава не само необходимите естетически качества, но и още нещо много осезаемо във всяка от новелите: атмосферата – едно от нещата – която неустоимо привлича и емоционално вълнува читателя.

„Загърбената земя“ притежава всички необходими качества като художествена творба и още нещо много важно – емоционалната връзка между автор и герои. А това прави книгата истинско и въздействащо художествено четиво.

Благовеста Касабова

ПРЕПОРЪКА

НА БЕЛЕТРИСТИЧНАТА КНИГА „ЗАГЪРБЕНАТА ЗЕМЯ”

ОТ ВЛАДИСЛАВ КАЦАРСКИ

ОТ ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ –

ГЛ. РЕДАКТОР

 НА СПИСАНИЕ „ПЛАМЪК”

Владислав Кацарски е вече известен автор на поезия и проза – негови поетични творби са наградени във времето с различни международни награди, а в скоро време с наградата „Пенчо Славейков”; за романа „Коридорът” той е получил наградата на Съюза на българските писатели „Георги Братанов”. Заедно с това би трябвало да се  каже, че Владислав Кацарски е човек, който успешно съчетава своите творчески усилия с трудна и специфична обществена  дейност – само ще спомена, че е бил председател и зам. председател на организацията на слепите в България и чe е създател на социалното радио БРАЙЛ ФМ.  Активен участник е в и много други обществени инициативи в тази област.

С белетристичното творчество на Владислав  Кацарски се запознах най-напред с публикациите му в литературното списание „Пламък”. Неговите новели „Великден” и „Момче от цветя”, появили се на страниците на списанието, направиха впечатление на мнозина най-вече с убедителното си разказваческо умение и задълбочено познаване на българското езиково богатство. Членовете на нашата редакционна колегия определиха тези публикации като много добре открояващи се текстове – сред немалкото творби от авторски имена, идващи с новата творческа вълна.

  Сега пред мен е неговият ръкопис с новели, наименуван „Загърбената земя”. И тук Владислав Кацарски не е изменил на себе си – истински български истории, наситени с драматизъм и романтика, написани с думи, взети и от съвременния напрегнат живот, и от дълбоките пластове на народния език. Книгата е сериозен, и заедно с това – успешен – опит да  се очертаят ярки образи, да се изразят деликатни взаимоотношения във вечния български ден, който съчетава минало и настояще. Подкрепящ по своему Доброто и в най-трудната ситуация, защитаващ истинските чувства в един настръхнал свят, припомнящ ни редица действителни народни добродетели – това е, струва ми се, главното в авторската позиция на Владислав Кацарски и тя заслужава подкрепа.

  Затова си позволявам да препоръчам на „Помощ за книгата” новата белетристична книга на Владислав Кацарски ”Загърбената земя”, за да се осъществи нейната поява на бял свят. Убеден съм, че отпечатването на такава творба ще обогати творческата картина в литературния ни живот.

 С уважение: Георги Константинов