В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00


Day: 15/03/2021

Тема: Проучването на индекса „включеност“ на ХУ в обществото чрез анкетата на Алфа Рисърч в партньорство със СУ „Климент Охридски“, Центъра за независим живот и Фондация „Равностойно партньорство“, която администрира Българско социално БРАЙЛ ФМ радио. Това предаване е създадено с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. […]

Сравнително езикознание – разностранна наука, която дава основа за осъзнаване целостта на своята езикова система. Лингвистиката – сложно занимание, изискващо инвестиция на много време и усилия. Балканско езикознание. Проследяване генезиса на езиковите съюзи. Общо между българския и албански език и още… за преведните книги от албански на бълг. книжен пазар. Митология и криминален сюжет в […]