В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Читалнята

03:00 07:00

Предаването в момента

Читалнята

03:00 07:00


Day: 22/02/2021

Разговор с проф. д-р Филип Мачев – геолог. Има ли последователност и механизъм за установяване собствеността на полезните изкопаеми?… Що е „редки метали“ ?Разполагаме ли с обучени кадри – геолози? За енигма Сакар – метаморфните скали и природни фосили… Как да се предотвратят свлачища и срутища. За „неграмотното строителство“. „Взели сме земята на заем от […]