Черната овца 27 февруари, изявлението на Красимира Иванова