105 години от създаването на Съюза на българските писатели, част 1