ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Роди се дете, Син ни се даде“

Сдружение с нестопанска цел „Шанс чрез умения

http://storks.biz/, Тел.: 0877 85 77 33

newspaper@storks.biz

Сдружение „Шанс чрез умения“ и списание „Щъркел“ обявяват

П Ъ Р В И Н А Ц И О Н А Л Е Н К О Н К У Р С

за разказ, стихотворение, есе, рисунка и произведение на приложното изкуство, на тема:

Роди се дете, Син ни се даде“

посветен на празника Рождество Христово

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват всички български деца и младежи до 18 годишна възраст от страната и чужбина или пребиваващи на територията на България.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

  • Първа група: от от 5 до 10 години

  • Втора група: от 11 до 14 години

  • Трета група: от 15 до 18 години

Материалите се изпращат в електронен вид, рисунките и произведенията на приложното изкуство – като снимки с отлично качество и висока резолюция, на адрес: newspaper@storks.biz.

Изпратените творби ще бъдат публикувани в списание „Щъркел“. Най-добрите ще бъдат наградени с предметни награди.

Краен срок: 10 декември 2016 г.

Отчитането на конкурса ще се състои на …………. от ………….. часа в ………….

Събитието ще бъде съпроводено с литературно четене и изложба.

Всеки участник трябва да попълни Апликационна форма и съдържащата се в нея декларация – да я разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес, заедно с творбата на участника и негови 5 любими снимки, необходими за неговото представяне в списание „Щъркел“.

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева, 0877 85 77 33

Наслука!

Екип на сп. „Щъркел“