Приемната – 29-11-2016

Част 1 – Гост Диана Цотова

част 2 – Разговор за любимото читалище 3