Приемната – 22-03-2016 Вяра Мисчиян и Петя Дикова

Разговор с Вяра Мисчиян Част 1

гост Петя Дикова част 2