Приемната – 13-12-2016

Част 1 – В памет на Йордан Пеев

Част 2 – Гост Ники Кънчев

Част 3 – Разговор с Маноела Тошева и Адвокат Пламен Бахчеванов