„Приемната“ с Ганка Иванова, приемен родител, част 1