Благодарност към БЕЛЛА България

Радио БРАЙЛ ФМ благодари на служителите на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ за подкрепата!

Лични благодарности на г-жа Саня Ивелинова Иванова за дарението, направено на 12 април!