Метроводител

На  5 декември 2014 г. в залата на ССБ в София се състоя пресконференция, на която екипът на Петър Стайков от организацията „Приоритети” огласи своя проект за Метроводител, както хитроумно е кръстен бъдещият пътеводител за слепи. В рамките на една година специалисти и доброволци ще  изготвят този гайд, като подробно ще описват метростанциите  с техните изходи, прилежащите улици, връзки с транспорта при излизане навън от различните входове на метрото по линия 1.

Проектът е финансиран с приблизително 20000 евро от така наречените Норвежки фондове – за издръжка на екипа и за преките разходи.  Събраната информация ще бъде в различни аудио варианти и качена на сайт, откъдето всеки ще може да си я сваля при нужда.

На обсъждането присъстваха около 40 души от различни организации и медии. Имаше и разумни предложения, които екипът старателно си записа.

Да пожелаем успех на новата инициатива!

От  БРАЙЛ  ФМ