Любовта, без която не можем 16.02.2018

ЛЮБОВТА с поезията на Румен Леонидов, Георги Рубчев и писателя Иван Йотов

В предаването от 16.02.2018 г. Владислав Кацарски и Нели Велинова четат стихове от Румен Леонидов като продължение от предишния брой на „Приемната“. Следва поезията на поета и преводач са Георги Рубчев. Анелия Велинова запознава слушателската аудитория богата за сравнително краткия му живот творческа биография. Владислав Кацарски чете направения от Владинелла Кацарска цикъл негови стихове, наречен „Градчето“.
В частта на предаването за проза Владислав Кацарски представя все още неизвестния писател Иван Йотов. Той чете неговия разказ „Всички сме едно“ в памет на Пенка от книгата „Стария мръсник си го връща“. В разказа се обсъждат човешките взаимоотношения между обикновения българин и обикновения турчин в едно балканско село.
На любителите на хубавата поезия и интересната проза препоръчваме да чуят предаването.