Публикувано на 22.11.2016

Владислав Кацарски

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Роди се дете, Син ни се даде“

Сдружение с нестопанска цел „Шанс чрез умения” http://storks.biz/, Тел.: 0877 85 77 33 newspaper@storks.biz Сдружение „Шанс чрез умения“ и списание „Щъркел“ обявяват П Ъ Р В И Н А Ц И О Н А Л Е Н К О Н К У Р С за разказ, стихотворение, есе, рисунка и произведение на приложното изкуство, на […]