ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Роди се дете, Син ни се даде“

Сдружение с нестопанска цел „Шанс чрез умения

http://storks.biz/, Тел.: 0877 85 77 33

newspaper@storks.biz

Сдружение „Шанс чрез умения“ и списание „Щъркел“ обявяват

П Ъ Р В И Н А Ц И О Н А Л Е Н К О Н К У Р С

за разказ, стихотворение, есе, рисунка и произведение на приложното изкуство, на тема:

Роди се дете, Син ни се даде“

посветен на празника Рождество Христово

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват всички български деца и младежи до 18 годишна възраст от страната и чужбина или пребиваващи на територията на България.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

  • Първа група: от от 5 до 10 години

  • Втора група: от 11 до 14 години

  • Трета група: от 15 до 18 години

Материалите се изпращат в електронен вид, рисунките и произведенията на приложното изкуство – като снимки с отлично качество и висока резолюция, на адрес: newspaper@storks.biz.

Изпратените творби ще бъдат публикувани в списание „Щъркел“. Най-добрите ще бъдат наградени с предметни награди.

Краен срок: 10 декември 2016 г.

Отчитането на конкурса ще се състои на …………. от ………….. часа в ………….

Събитието ще бъде съпроводено с литературно четене и изложба.

Всеки участник трябва да попълни Апликационна форма и съдържащата се в нея декларация – да я разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес, заедно с творбата на участника и негови 5 любими снимки, необходими за неговото представяне в списание „Щъркел“.

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева, 0877 85 77 33

Наслука!

Екип на сп. „Щъркел“

Приемната – 25-10-2016

Коментар за изборите и събранието на Т С О Люлин част 1

Гост Искрен Пецов част 2

Интервю с говорителя на Централната избирателна комисия, Камелия Нейкова

ЛЮБИМОТО ЧИТАЛИЩЕ И НЕГОВИТЕ СЕДЕНКИ

Ангел Сотиров

След три години и три месеца 80 души сме се събрали да чуем отчетите и плановете на любимото читалище. Предишното събрание изтъкната столична журналистка квалифицира като “седянка”, а сегашното, особено в часта му за избора на председател и ръководство, може да се определи като не съвсем лош цирк. Предложената квази комисия по избора включваше лица, които щяха да предложат досегашния председател, и без особени задръжки да се самопредложат за членове на новото ръководство. Но Асен Стоянов, председател на Контролния съвет на не по-малко любимата кооперация на слепите, уредил читалищното си членство няколко дни след събранието, ги изпревари и издигна кандидатурата на досегашния председател, г-н Спас Карафезов, на когото уж много му се искало да попредседателства още някой друг месец. И след това – ново събрание за нов председател, за да се видим пак и да похарчим малко пари, държавни и спонсорски. Трябваше, изглежда, да послушаме премъдрия Хари Хараламбов и преди три години да изберем Спас Карафезов за пожизнен председател. Та нали папите и патриарсите са с пожизнен мандат?! И тогава възрастта на кандидат-читалищния лидер беше доста патриаршеска: 79 години без 20дена!!! Еее, щяхме да се лишим от сегашните си срещи, от сегашните майтапи и забавления, от обилната закуска… Но щяхме да спестим някоя пара, трийсетина литра бензин, ценно време и негативни емоции.